ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Փետրվար 2023)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %  72.5
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ2802.5
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ1087.6
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 61.6
Սպառողական գների ինդեքսը, %109.3
   
2022թ. Հունվար-Դեկտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ288792.8
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար831966.0

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

335483.3

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

496482.7
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ259617
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2023

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2022թ.