ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Սեպտեմբեր 2019)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %       111.2
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ18438.3
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ8399.5
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 3806.1
Սպառողական գների ինդեքսը, %101.2
   
2019թ. հունվար-սեպտեմբերին  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 218617.0
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար 476579.2

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

204672.9

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

271906.3
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 171869
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2019

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2019թ.