ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Նոյեմբեր 2019)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %       109.3
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ17962.3
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ5115.3
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 4455.7
Սպառողական գների ինդեքսը, % 100.8
   
2019թ. հունվար-սեպտեմբերին  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 218617.0
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար 476579.2

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

204672.9

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

271906.3
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 171869
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2019

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2019թ.