ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (նոյեմբեր 2017)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         115.3
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ10904.9
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ5211.6
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ3242.9
Սպառողական գների ինդեքսը, %101.0
   
2017թ. հունվար-սեպտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ174288.7
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար323345.7

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

106415.2

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

216930.5
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ153168
 մանրամասն

 

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2010-2016թ.