ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

 

 

2016թ.

հունվար- հունիս

2016թ. հունվար-հունիսը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշըx106.6
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ    

շուկայական գներով

87526.2103.6

հիմնական գներով

84323.8x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x101.1
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ25022.398.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ

30077.3

112.2
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ14616.498.7
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար133909.086.4

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

30611.198.1

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

103297.983.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ149716100.2
Առևտրի շրջանառության ծավալը, մլն դրամ42552.484.7
Ծառայությունների ծավալը, մլն դրամ26130.1108.3
Բնակչության դրամական եկամուտները, մլն դրամ77457.7105.3
Բնակչության իրական տնօրինած դրամական
 եկամուտները, մլն  դրամ
75304.2111.4
Բնակչության դրամական ծախսերը, մլն դրամ71681.496.6
Սպառողական գների ինդեքսը98.999.0

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2008-2014թ.

taregirk_2015.jpg