ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Դեկտեմբեր 2019)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         109.8
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ 16447.5
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 8274.4
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ  10841.4
Սպառողական գների ինդեքսը, % 100.4
   
2019թ. հունվար-սեպտեմբերին  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 218617.0
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար 476579.2

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

204672.9

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

271906.3
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 171869
 մանրամասն

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2019թ.