ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Հունիս 2022)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %  113.7
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ10232.4
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ4495.9
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 6889.5
Սպառողական գների ինդեքսը, %110.2
   
2022թ. Հունվար-Հունիս  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ117981.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար283284.4

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

102670.0

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

180614.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ248726
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2022

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2021թ.