ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Փետրվար 2021)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %    52.0
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ7042.4
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ  1277.5
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 1594.7
Սպառողական գների ինդեքսը, %103.6
   
2020թ. Հունվար-Դեկտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ270907.2
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար417781.5

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

136971.1

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

280810.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ188960
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2021

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2020թ.