ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Դեկտեմբեր 2022)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %  94.0
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ7209.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ4277.9
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 7171.3
Սպառողական գների ինդեքսը, %107.5
   
2022թ. Հունվար-Սեպտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ199567.2
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար489417.5

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

170476.6

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

318940.9
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ255836
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2022

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2022թ.