ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Սեպտեմբեր 2018)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         119.5
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ 9000.6
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 9832.0
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 3526.0
Սպառողական գների ինդեքսը, %101.9
   
2018թ. հունվար-հունիս  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ120940.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար270732.3
Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար 98950.9
Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար 171781.5
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ157694.0
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2018

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2010-2016թ.

 

Նորություններ