ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Օգոստոս 2019)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %       111.1
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ 9005.4
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 5556.0
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ  3714.6
Սպառողական գների ինդեքսը, % 100.5
   
2019թ. հունվար-հունիսին  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 132724.1
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար 307253.6

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

130620.5

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

176633.1
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 168550
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2019

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2018թ.