ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Փետրվար 2020)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %        107.8
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ10024.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ2185.3
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 7993.9
Սպառողական գների ինդեքսը, %99.5
   
2019թ. հունվար-դեկտեմբերին  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 342463.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար 656085.2

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

283011.4

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

373073.8
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 175522
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2020

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2019թ.