ՀայերենРусскийEnglish

«ԱՐՑԱԽԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ և ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ-ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ

Ս.թ. սեպտեմբերի 22-ին ԱՀ ԱՎԾ-ում տեղի է ունեցել  «Արցախի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը»  վիճակագրական-վերլուծական զեկույցի շնորհանդեսը, որին հրավիրված էին ԱՀ ՎՊԽ անդամները, ՏՏԿԱՀ ծրագրի աշխատակիցները և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները:  Ներկայացվել են 2019թ. տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքում ստացված հիմնական ցուցանիշները:
Հրավիրված լրագրողները հնարավորություն են ունեցել բարձրացնելու իրենց հետաքրքրող հարցերը: