ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (օգս 2017)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         117.2
Սպառողական գների ինդեքսը, % 98.9
   
2017թ. հունվար-հունիս  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ102243.3
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ29348.8
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար 196337.8
    Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար 56495.7
    Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար 139842.1
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ151497

 

 

 

2017թ.

հունվար- հունիս

2017թ. հունվար-հունիսը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ    

շուկայական գներով

102243.3 114.9

հիմնական գներով

98346.3 x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x 101.4
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ 38055.1 150.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ

29348.8

99.5
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ 20213.8 138.3
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար 196337.8 146.6

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

56495.7 184.6

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

139842.1 135.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 151497 101.2
Առևտրի շրջանառության ծավալը, մլն դրամ 49926.9 117.9
Ծառայությունների ծավալը, մլն դրամ 26990.9 104.4