ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Մարտ 2018)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         121.7
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ10170.8
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ2354.04
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ4483.3
Սպառողական գների ինդեքսը, %103.4
   
2018թ. հունվար-մարտ  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ51729.5
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար128054.1

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

46897.5

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

81156.6
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ157088
 մանրամասն

 

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2010-2016թ.