ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Հունվար 2018)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         118.6
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ10813.8
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ1830.5
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ1129.6
Սպառողական գների ինդեքսը, %102.0
   
2017թ. հունվար-դեկտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ272070.8
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար444477.3

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

156601.2

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

287876.1
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ155433
 մանրամասն

 

 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2010-2016թ.