ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Դեկտեմբեր 2018)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         110.7
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ 10546.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 9052.2
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 8000.5
Սպառողական գների ինդեքսը, %101.8
   
2018թ. հունվար-սեպտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ197614.8
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար402767.4
Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար 146651.3
Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար 256116.1
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ159382
 մանրամասն

 

 

 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2018

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2018թ.