ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Հունվար 2020)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         107.6
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ 10356.5
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 2406.7
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ  1629.4
Սպառողական գների ինդեքսը, % 100.1
   
2019թ. հունվար-դեկտեմբերին  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 342463.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար 656085.2

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

283011.4

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

373073.8
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 175522
 մանրամասն

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ, 2019թ.