ՀայերենРусскийEnglish


Մայիս 2015

Երեկշաբթի 26 Մայիս 2015

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015 թվականի մայիսի 25-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 10076,4 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 11575,8 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 2730,0 հա, Հադրութի շրջանում` 876,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 1498,9 հա, Մարտունու շրջանում` 1174,4 հա,  Շահումյանի շրջանում` 44,9  հա, Շուշիի շրջանում` 103,5 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 3648,7  հա:
Կատարված  գարնանացանի 4269,8 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 2782,9 հա-ը եգիպտացորենի, 251,3 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 619,7 հա-ը` կարտոֆիլի, 479,7 հա-ը` բանջարեղենի, 176,9 հա բոստան-պարենայինի, 441,6 հա-ը ` տեխնիկական, 1054,5 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

Չորեքշաբթի 13 Մայիս 2015

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ԱՊՐԻԼԻՆԻՆ

 

 
 
 
2015թ.
նախորդ ամսվա նկատմամբ մարտը

հունվար-

մարտը 2014թ.

հունվար-

ապրիլի նկատմամբ

հունվարը փետրվարը մարտը ապրիլը 2014թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2014թ. ապրիլի նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.0 100.3 100.0 99.6 102.0 104.3 104.7
այդ թվում՝               
Սպառման ապրանքներ 102.8 100.3 100.1 99.4 102.6 105.4 105.9
Պարենային ապրանքներ 103.5 100.2 99.7 99.0 102.4 105.5 106.4
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.5 100.1 100.4 100.0 101.0 101.2 101.7
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.0 100.6 100.8 100.1 103.5 106.1 105.6
Ծառայություններ 100.2 100.2 99.9 100.2 100.5 101.9 102.0

Սպառողական գներ:  2015թ. ապրիլին 2014թ. մարտի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.4 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 0.9 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գներն աճել են 0.1 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները՝ 0.2 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2005-2015թթ. ապրիլին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

gner_04_2015.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2015թ. ապրիլին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 102.2 տոկոս, Ասկերանում՝ 101.6 տոկոս,  Հադրութում՝ 101.3 տոկոս, Մարտակերտում՝ 101.6 տոկոս,  Մարտունիում՝ 101.9 տոկոս, Շուշիում՝ 102.6 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 101.4 տոկոս:
2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.3 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 105.1 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 106.1 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 101.9 տոկոս:

 

Երկուշաբթի 11 Մայիս 2015

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015 թվականի մայիսի 11-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 8018,4 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 11008,2 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 2320,0 հա, Հադրութի շրջանում` 690,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 993,6 հա, Մարտունու շրջանում` 945,4 հա,  Շահումյանի շրջանում` 27,8  հա, Շուշիի շրջանում` 84,4 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 2957,2  հա:
Կատարված  գարնանացանի 3720,6 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 1966,0 հա-ը եգիպտացորենի, 164,3 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 572,2 հա-ը` կարտոֆիլի, 346,3 հա-ը` բանջարեղենի, 159,8 հա բոստան-պարենայինի, 194,1 հա-ը ` տեխնիկական, 895,1 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

Երեկշաբթի 05 Մայիս 2015

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2015թ. մայիսի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 86688.1 մլն դրամ, որոնք 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճել են 17.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 11.2 տոկոսով: Վարկերի 1.2 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճել են 57.8 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել՝ 3.4 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 64.8 տոկոսը, որոնք 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճել են 39.9 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 16.2 տոկոսով:
 2015թ. մայիսի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 56426.4 մլն դրամ, 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճելով 2.1 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազելով 4.3 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 71.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 19.5 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 9.0 տոկոսը` նպատակային ավանդները:
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015 թվականի մայիսի 4-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 6938,5 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 10573,3 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 2042,7 հա, Հադրութի շրջանում` 644,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 908,6 հա, Մարտունու շրջանում` 783,3 հա,  Շահումյանի շրջանում` 16,6  հա, Շուշիի շրջանում` 79,5 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 2463,8  հա:
Կատարված գարնանացանի 3377,4 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 1712,2 հա-ը եգիպտացորենի, 139,5 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 504,6 հա-ը` կարտոֆիլի, 283,2 հա-ը` բանջարեղենի, 67,4 հա բոստան-պարենայինի, 65,0 հա տեխնիկական,  789,2 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները: