ՀայերենРусскийEnglish
Главная Библиотека Статистические публикации НКР
Статистические публикации НКР

ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 1985-1996թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 1995-1999թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2000-2002թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2000-2003թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2000-2004թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2000-2005թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2000-2006թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2002-2007թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2002-2008թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2003-2009թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2004-2010թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2005-2011թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2007-2013թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2008-2014թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2009-2015թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2010-2016թթ.
ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2011-2017թթ.
ԱՀ վիճակագրական տարեգիրք 2019թ.
ԼՂՀ շրջանները  թվերով 2000-2002
ԼՂՀ շրջանները  թվերով 2000-2003
ԼՂՀ շրջանները  թվերով 2000-2004
ԼՂՀ շրջանները  թվերով 2000-2005

Социально-‏экономическое положение Нагорно-Карабахскои Республики в январе-декабре 2008г.
Социально-‏экономическое положение Нагорно-Карабахскои Республики в январе-декабре 2009г.
Անասնագլխաքանակի համատարած հաշվառման հանրագումարները 2010թ. հունվարի 1-ի դրությամբ
ԼՂՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերի և գյուղատնտեսակամ մթերքների իրացման ընտրանքային հետազոտություն 2007թ.
ԼՂՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերի և գյուղատնտեսակամ մթերքների իրացման ընտրանքային հետազոտություն 2009թ.
ԼՂՀ ԱՎԾ գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ընթացիկ ծախսերի և գյուղատնտեսակամ մթերքների իրացման ընտրանքային հետազոտություն 2010թ.
Զեկույց ուղևորափոխադրումների ընտրանքային հետազոտության 2008թ.    
Զեկույց ուղևորափոխադրումների ընտրանքային հետազոտության 2008թ /2007թ. արդյունքներով/.    
Զեկույց հաշմանդամների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության 2008 
Զեկույց հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների ընտրանքային
հետազոտության 2008
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության 2008
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության 2009
Զեկույց բիզնես-ռեգիստրի հետազոտության 2010
Զեկույց բնակչության կողմից հացի /հացաբուլկեղենի/ սպառման ընտրանքային հետազոտության 2009
Զեկույց բնակչության կողմից հացի /հացաբուլկեղենի/ սպառման ընտրանքային հետազոտության 2010
Զեկույց զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների կենսապայմանների հետազոտության 2008                                                                        
Զեկույց կենսամակարդակի   ամբողջացված հետազոտության առողջապահական մոդուլ /փորձնական հետազոտություն/ 2008                                      
Զեկւյց    Շինարարության  գների ինդեքսը 2008                              
Զեկույց մանրածախ առևտրի սուբյեկտների ընտրանքային հետազոտություն 2009թ.
Զեկույց բնակչությանը ծառայություններ մատուցող տնտեսավարող սուբյեկտների ընտրանքային հետազոտություն, 2009թ.
Զեկույց տնային տնտեսությունների ընթացիկ ծախսերի սպառման ու եկամուտների ընտրանքային հետազոտություն, 2009
Զեկույց նոր ստեղծված ընտանիքների կենսապայմանների ընտրանքային հետազոտության,2010
Lրատու1(1) հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2008թ.
Lրատու2(2) հունվար-մարտ, 2008թ.
Lրատու3(3) ապրիլ-հունիս, 2008թ.
Lրատու4(4) , հուլիս- սեպտեմբեր.2008թ.
Lրատու1(5) հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2009թ.
Lրատու2(7) հունվար-մարտ, 2009թ.
Lրատու4(9) , հուլիս- սեպտեմբեր.2009թ.
Lրատու1(10) հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2010թ.
Lրատու2(11) հունվար-մարտ, 2010թ.
Lրատու3(12) ապրիլ-հունիս, 2010թ.
Lրատու4(13) , հուլիս- սեպտեմբեր  2010թ.
Համացանկ 2008 վիճակագրական հրապարակումների
Համացանկ 2009 վիճակագրական հրապարակումների
Համացանկ 2010 վիճակագրական հրապարակումների
Տեղեկագիր նախագահի աշխատակազմից 11.10.2001թ.-ից մինչև 07.2007թ.
ԼՂՀ ժողովրդավարության զարգացման և պետականության ամրապնդման ճանապարհին, 2010թ.
ԼՂՀ 2005թ. մարդահամարի արդյունքները (ԼՂՀ ցուցանիշները)
Մեթոդական ցուցումներ համայնքների գրքերի վարման, 2009թ.
ԼՂՀ վիճակագրության մեթոդաբանական փաստաթղթերի ժողովածու, 2009թ.
Ասկերանի շրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեղեկագիր 1994-1998թթ.